JIJJIIRAMA TARTIIBA SAGANTAALEE TORBAN KANAA

Written on 10/04/2018
Nuural Hudaa

Kabajamtoota Hordoftoota Miidiyaa Nuuralhudaa. Sababaa rakkoo teknikaatiif sagantaa torban kanaa tartiiba xiqqoo jijjiirree jirra. Sagantaa Gaachana islaamaa kan guyyaa har’aa isiniif dhihaatu borutti dabarsinee jirra. Sagantaa Fataawaa kan guyyaa kamisaa ammoo,  In shaa ALLAAH guyyaa Jimaataa isinii dhiheessina. Sagantaan Soora Qalbii guyyama dhaabbataa guyyaa Sabtii dhihaata. Rakkina uumameef dhiifama isin gaafanna.
 

 

Nuuralhudaa
Soora Qalbii Muslimaa
www.nuuralhudaa.com