Gaafii Fatwaa Haaraya. October 19, 2018

Written on 10/19/2018
Nuural Hudaa

📡FATAAWAA NUURALHUDAA📡  
 
Kabajamtoota hordoftoota NuuralHudaa, in shaa ALLAH guyyaa  Har'aa (October 19, 2018)  gaafii haaraya keeysummeeysina.  Mata duree barbaaddanirratti waan isin dhibe sodaa tokko malee gaafadhaa.   
 
 
Yeroon gaafiin itti ergamu, 
• Akkas Sa’aa Biyya keenyaatti Salaata Asrii dura Sa’aa 9:30 – 10:00 (3:30 PM – 4:00 PM) qofa. 
 
 
📱Lakkofsi Gaafiin irratti ergamu +1 816-682-4128 
🔘Gaafii gama whatsapp irraan ergamu qofa keeysummeeysina.  
🔘Gaafiin ergamus gaafii sagalee qofa tahuu qaba.  
🔘Nama tokkoof daqiiqaa 3 fi gaafii 3 qofatu hayyamama.  
 
https://t.me/nuuralhudaa 
 
Nuuralhudaa 
Soora Qalbii Muslimaa
www.nuuralhudaa.com