📡FATAAWAA NUURALHUDAA📡

Written on 04/25/2018
Nuural Hudaa

Baatiin Ramadaanaa dhufutti jira. kanaafuu baatii kabajamaa kanaaf haala gaariin of qopheeysuu qabna. osoo Ramadaanni hin seenin waan gaafachuu  barbaaddan gaafadhaa. in shaa ALLAAH galgala har'aa, akka sa'aa biyya keenyaatti, salaata ishaahii booda sa'aa 3:30 - 4:00 (9:30 PM - 10:00 PM) tti, gaafii Ramadaanaan wal qabatu qofa keeysummeeysina. 

Yaadachiisa: 
✅Gaafiin har'a keeysummeeysinu gaafii Ramadaanaan wal qabatu qofa. 
✅ Nama tokkoof gaafii 3 qofatu hayyamama. gaafii sadanuu Sagalee 1 irratti waraabaa ergaa. sagalee adda addaatiin hin erginaa. 
📱Lakkofsi Gaafiin irratti ergamu, +1 (816) 682-4128 

NuuralHudaa
Soora Qalbii Muslimaa
https://t.me/nuuralhudaa