RNH HD Sagantaa RNH Qulqullinaan dhageeyfadhaa

Written on 05/23/2018
Nuural Hudaa


Application NuuralHudaa haaraya irratti, Sagantaalee RNH hunda qulqullinaan dhaggeeyfachuufi Download gochuu mirga qabdu. Bakka RNH HD jedhu yoo tuyxan, Sagantaan Hundi Tartiibaan isinii dhufa. 


 Download Godhuuf ammoo bakka xiyyaan Mul'isu san tuqaa