Qadaa soommanaatu narra jiraa akkamitti soommanaa?

03/25/2017

Qadaan kee lakkoofsaan beekkamuu qaba, laakkofsa sirra jirtu hoggaa baatiin ramadaanaa dhumtee Iida salaatan booda guyyaa kaan shawwal hin soommaninii waajiba sirra jiru itti aansi. Yoo ammoo akka soommana lafa keesseen heeydiin sitti dhufte, karaa shawwal keessatti achi siiffachuu dandeessa. Tanaafuu fadliinis nan dabrin jedhee namni gariin hoggaa soommana lafa kaaye itti aansee shawwaal soommana. Anilleen akkuma san jettee shawwaal sani itti yoo aansitellee humaa hin qabu. Wanni ulamaa’iin irratti walii galan odoo fardiin sirra jiruu sunnatti hin fiiginii fardii sirra jiru ofirraa geggeessi.

 

Dr.Liwaa’ulislaam