12/01/2018

RNH 418 December 1, 2018, Soora Qalbii

SOORA QALBII

Sagantaa 418 ffaa

December 1, 2018

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

ballot box with check  Odeeyfannoo

ballot box with check  Siiraa Rasuulaa ﷺ 

Kutaa 4ffaa Darsii 4ffaa

ballot box with check  Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 9ffaa

ballot box with check  Tafakkur

Kinkajou

ballot box with check Tana Quba Qabduu?

Ajaa’iba Afaanii ykn Luugaa

ballot box with check  Draamaa

Iccitii Jireenyaa Qooda 2ffaa Kutaa 11ffaa