12/13/2021

RNH 730, December 12, 2021 Soora Qalbii

RAADIYOO NUURALHUDAA
Soora Qalbii Muslimaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
SOORA QALBII
Sagantaa 730ffaa
December 12, 2021
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
check box with check Dhaddacha Jaalalaa
Doosee 142ffaa
check box with check Tana Quba Qabduu?
Wantoota Ajaa’ibaa
check box with check Tafakkur
Wold Eil
check box with check Diraamaa
Tunis ni dabarti 
Qooda 2ffaa Kutaa 18ffaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
 
control knobs Online & Download HD https://hearthis.at/6448026/
play button Online Mobile http://u.pc.cd/YQu
 
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
antenna bars Mobile biyya keessaatiif link xiqqaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
 
televisionQulqullina Bareedaa HD YouTube https://youtu.be/UJBTry_0xD8
Yaada sagantaa keenyarratti qabdan dhaamsa gabaabduun nuuf ergaa
Email: mail@nuuralhudaa.com 
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Application NuuralHudaa download godhuuf https://goo.gl/Ieo7dv