12/27/2021

RNH 734, December 26, 2021 Soora Qalbii

4
RAADIYOO NUURALHUDAA
Soora Qalbii Muslimaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
SOORA QALBII
Sagantaa 734ffaa
December 26, 2021
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
check box with check Dhaddacha Jaalalaa
Doosee 144ffaa
check box with check Tana Quba Qabduu?
Bineensota Addaa
check box with check Tafakkur
Dik Dik
check box with check Diraamaa
Tunis ni dabarti 
Qooda 2ffaa Kutaa 20ffaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
 
control knobs Online & Download HD https://youtu.be/sztytx16tic
play button Online Mobile http://u.pc.cd/02R7
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
antenna bars Mobile biyya keessaatiif link xiqqaa
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
 
televisionQulqullina Bareedaa HD YouTube https://youtu.be/sztytx16tic
Yaada sagantaa keenyarratti qabdan dhaamsa gabaabduun nuuf ergaa
Email: mail@nuuralhudaa.com 
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Application NuuralHudaa download godhuuf https://goo.gl/Ieo7dv