Sheikh Xaahir Galatoo: Nabi Muhammad (SAW) Eenyu?

Posted on 12/05/2022
|

Sheikh Xaahir Galatoo: Nabi Muhammad (SAW) Eenyu?
Qur'aanni Waa'ee Nabi Muhammad Maal jedha?
Macaafni Qulqulluun (Bible) dhimma isaanii irraa maal jedha?
Ibsa gabaabaa ragaa quubsaa waliin. Daa'ii beekamaa Ustaaz Xaahir Galatoo irraa.
Copyright: Nuuralhudaa Media 2022
Any illegal reproduction of this content will result in immediate legal action.