Ustaaz Jamaal Aliyyii: Namni hojii ummataa hojjatu numa arrabsama.

Posted on 10/13/2022
|

Yaa'ii Hundeeffama TV Nuuralhudaa waggaa 5ffaa kan Magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffame irratti, dhaamsa Ustaaz Jamaal Aliyyii