Seenaa Sheikh Aadam Tuulaa Kutaa 1ffaa

Posted on 10/18/2022
|

Godina Harargee bahaa Aanaa Kombolchaa ganda Tuulaa keessatti kan dhalatan Sheikh Aadam Ahmad, Maqaan isaaniitis maqaa ganda itti dhalataniitiin moggaafamee Sheikh Aadam Tuulaa jedhamuun beekaman. Sheikh Aadam Ulamaa’ii Oromiyaan qabdu warra lubbuun jiran keeysaa hangafa. Umriin isaanii wagga 110 tti kan dhihaatu yoo tahu, Ulamaa’ii gurguddoo akka Sheikh Abdullaahii Tuquu, Sheikh Ahmad Basiiraa fii sheekotii gurguddoo heddu diin barbsiisanii jiru.