Dhaamsa Hirmaattota Sirna Awwaalcha Sheikh Aadam Tuulaa Kutaa 1ffaa

Posted on 10/25/2022
|

Sirna Awwaalcha Sheekha Sheekkotaa Muftii Sheikh Aadam Tuulaa irratti argamnee namoota heddu dubbisnee turre. dhaamsa guutuu viidiyoo kanarraa daawwadhaa.