Turtii Mansuur Jamaal Wajjiin: Jireenya Islaamummaa Kutaa 2ffaa

Posted on 10/23/2022
|

Masnuur Jamaal Abbaa qabeenyaa fi Aktiivistii Miidiyaa hawaasummaati. Turtii gabaabduu isa wajji goonee jirra. kutaa 2ffaa daawwadhaa.